ישראל – אמריקה Israel- America

ישראל -אמריקה Israel- America

בציור שלפנינו מופיעים בצורה סמלית שני עולמות: העולם היהודי במדינת ישראל. והעולם היהודי באמריקה שהיא גם העולם החדש. עלי להודות שהשקעתי הרבה מחשבה הרבה פעמים בדי לתת ביטוי למורכבות של שני העולמות. בסוף עליתי על רעיון הבריאה. האלוהים ברא את העולם באמצעות גלגלים וככדורים, ואילו האדם בנה ובונה את עולמו באמצעות יצירת המסגרת והקובייה. לשם כך הוא חייב להיעזר גם באחרים כי לבנות בית. בית זה לא איגלו. מכאן הגעתי למחשבה המתבקשת שהעולם החדש ה מתאפיין באידיאה של קפיטליזם ולכן יש דגש על היוזמה האישית להגיע לכך, כלומר הדגש הוא על פעילות אינדיבידואלית. ומכאן האפיון הגלגלי של הציור. הנהירה הגדולה של היהודים לאמריקה היא טבעית והגיונית היא נובעת מתוך אותו הלך רוח של שרידות ובצורך להימלט ממקום של מצוקה אל מקום יותר טוב. לעומתם היהודים שעלו לישראל היו טעונים מודעות של מאבק ומאמץ משותף כדי לבנות עולם חדש מן היסוד. הם היו החלוצים של מחנה העולים, ולמעשה הם גם היו המורדים במוסכמות של אנשי התפוצות. הצד הימני הישראלי של הציור בנוי מצורות של מסגרות המסמלות באופן כללי את תחומי היצירה והמחשבה המשותפים שנוצרו ונוצרים במדינה. המסגרות מעצם טבען מעידות על פילוגים ומחלוקות והפינות של המסגרות מעידות על מצב של התחתכות ופגיעה של אחד בשני וזה מאד מאפיין היום את היחסים האנושיים של העולם היהודי בישראל. חייבים לקחת בחשבון ש"חכמה אינטלקטואלית אינה עולה בקנה אחד עם עקשנות קיצונית. חייבים לפתוח קירות ולעגל פינות. כי זה בנפשנו. כדאי קצת ללמוד מהיהודים באמריקה כמו שפעם למדנו מיהודי סורה ופומפדיתה שהיו בבבל.

The painting shows two worlds in a symbolize way: The Jewish world in the State of Israel. And the Jewish world in America which is also consider as the new world. I must admit that I have invested a long thought many times in trying to express the complexity of the two worlds. In the end I came up with the idea of ​​creation. God created the world by the means of wheels and spheres, while man builds his own world through the creation of the frame and the cube. To construct a house he needs others help. A house is not an igloo. From this I came to the obvious thought that the new world is characterized by the idea of ​​capitalism and therefore there is an emphasis on the personal initiative to reach it, i.e. the emphasis is on individual activity. Hence the circles characterized the painting. The great flow of Jews to America is natural and logical. It derives from the same mindset of survival and escaping from a place of distress to a better one. In contrast, the Jews who repatriates to Israel were aware of the struggle and the joint effort needed to build from the start a new world. They were the pioneers of all the repatriates. In fact they were also the rebels in the convention of that In the Diaspora. The Israeli right-wing side of the painting is made up with shapes of frames. That generally symbolizes the different areas of creative deeds and thoughts that have been, and are still all the time being, created in the state of Israel. The frames by their very nature indicate divisions and disputes and the corners of the frames indicate a state of subversion and harm of each other and this is unfortunately, now a day, what characterizes much of the political relations of the Jews in Israel. It must be taking in consideration that “Intellectual wisdom does not coincide with extreme obstinacy "that close lines should be open and corners should be rounded. In any case it is Whorf while  that the Jews in Israel should take some knowledge from  the Jews in America as they deed before when they took from the Jews of Sura and Pompedita in Babylon.

הסבר הסמלים – המעגל החיצוני הכחול מסמל את אותה ההתעוררות רוח הציונית המעשית שהרצל יזם ועוד גם הפעיל את גלגל השיניים הראשון אשר הצליח להניע וליצר את המפעל האדיר שהוא המדינה היהודית. המסגרת הגדולה האדומה מסמלת את הכרזת המדינה ואת תרומת הביטחון הגדולה שבן-גוריון השקיע בה בטרם הקמתה וכן במלחמת השחרור של המדינה. המסגרת הקטנה מסמלת את תרומתו של טרומפלדור אשר כתוצאה מהקרבתו שלו ושל חבריו בהגנה על תל-חי הוא השפיע על הזזת הגבול הצפוני, של המדינה בדרך, אל מעבר לאצבע הגליל. למעשה זה היה הקרב הראשון של המדינה בדרך וזה סימל אות ומופת ורוח תעוזה לבאות. קובץ המשבצות הירוקות בא להמחיש על החשיבות העצומה שרחשו שלושת המנהיגים המייסדים  על ערך האדמה לא רק כערך של התיישבות וכערך של ביטחון זמני אלא כערך מדיני של כל העם ושל עתידו, ושאסור לוותר, על כל חלק ממנו שנרכש בדם, בכל מחיר ובכל תנאי כחפץ עובר לסוחר. אכן, זו הייתה ראייתם מרחיקת הראות של שלושת המנהיגים. במסגרת משמאל, רובדי המשטחים הכחולים מסמלים את השורשים, את העלייה מהם ואת ההתפתחות הרוחנית. במסגרת מימין, רובדי המשטחים מסמלים בצבעם האדמדם את הצמיחה הכלכלית והביטחונית של המדינה. קובץ המשבצות שלמטה מציין את מיזוג התרבויות של הגלויות שעלו לארץ. ארבעת קווי האדום החזקים שמסביב מעידים שהמדינה חייבת להשקיע באמצעי בטחון הולכים וגדלים בכדי לשמור על חייה לתמיד. מהכרת הנתונים ההיסטוריים, נראה שכך יהיה לתמיד. הסמל שבמרכז הוא הסמל של ה"סטארט-אפ" שהודבק למדינת ישראל ושעליה לדבוק ולעשות הכל למען הצהתכדקת קיומו.

Explanation of the symbols– the blue outer circle symbolizes the awakening of the practical Zionist movement initiated by Herzl. What's more he also activated the first important cogwheel that managed to propel and create the mighty enterprise that is now calling the Jewish state. The great red frame symbolizes the declaration of independence the state of Israel by Ben- Groin and his great contribution for the security of it before its establishment as well as in the war of independence. The small frame symbolizes the contribution of Trumpeldor, that because he and his comrades fought and gave their lives at the defense of "Tel- Hai". This event had influenced the political move of the northern border, of the mandate, to be beyond, what it's call, the Galilee finger area. In fact it was the first battle on the road of the becoming state and it let immerge deep emotions about the courage and the spirit of those who fall down during the battle. The Green collection of Squares illustrates the immense importance that the three founder's leaders who consider the value of the land not only as a value of settlement and temporary security but as a political value of all the Jewish people and its future. Hence, none a part of it witch is been achieved by war and blood, is to be merchandise at any cost and at any condition. Indeed, this was the far-reaching sighted vision of the three leaders. In the frame on the left, the layers of blue surfaces symbolize the roots of tradition, and the rise of the spiritual development. In the frame on the right, the layers of surfaces symbolize in their reddish color the economic and security growth of the state. The yellow and brown collection of Squares below indicates the merging of cultures of the different of repatriates arriving to Israel. The four strong red lines around, indicates that the state must invest always growing, security measures in order to preserve its existence forever. According to the historical data it looks that it's going to be forever. The symbol in the center is the symbol of the "start-up" that was attached to the State of Israel. It must be adhere to, and do everything for its prevailing.

בציור משמאל, המעגל החיצוני הגדול מרופד בדולרים. זהו אחד הסמלים של העולם החדש וביחד עם הצבע הצהוב הפנימי הוא מביע עושר וחופש. אכן, זאת הייתה משאת נפשם של רוב המהגרים. מערכות המעגלים הכחולים מציינים את התנועות הדתיות. הגדולה שבהן היא הרפורמית-המתקדמת  שהיא הפתוחה והמקלה שבהן. ניכר בה, בתקופה האחרונה, שהיא מתכנסת יותר פנימה אל היהדות ולוקחת חלק בהוויה הציונית. המערכת הקטנה יותר היא גם פתוחה אך ברמה דתית קצת יותר גבוהה. העיגול הכחול מציין את אגוד ארגוני האורתודוקסים שהם סגורים בסייגים של ההלכה. יש להבדיל מתוכם את ארגון חב"ד ועל אף שיש גם לו אותם סייגי הלכה הוא מגלה פתיחות מרשימה כלפי יחסו לאחרים. האמת, חייבים לציין שבאמריקה כמעט כל היהודים מקיימים מידה גדולה של פתיחות ביו אדם לאדם ובין תנועה לתנועה. המידה החשובה הזאת ביחסים נובעת הן מהמוטו האמריקאי של חופש ושוויון זכויות והן מהחוק נגד כל כפייה דתית. לכן הכלל הגדול של התורה שהוא "ואהבת… " הוא למעשה מיושם הכי טוב אצל היהודים באמריקה. בקצה הסולם האורתודוקסי מופיע ארגון קטן וקנאי בשם סאתמר ומיוצג בעיגול הכחול הקטן. כל המעגלים הכחולים הקטנים מיצגים את המון אנשי השם היהודים שהעפילו באמריקה לרמות הגבוהות ביותר בכל שטחי החברה והתרבות. לדוגמה העליתי בציור את שמותיהם של חלק זעיר מהם. בחלק הדרומי של הציור מופיע כוכב חדש בשם תגלית, והוא מכה גלים וכוכבים קטנטנים המייצגים אותו בצבע הברונזה. זהו מיזם שהוקם ב-1999 בשותפות תמיכה של נדבנים כמו צ'רלס ברונפמן, ממשלת ישראל והסוכנות היהודית. הוא יצא לפועל בשנת 2000. המיזם קבל תנופה גדולה, בזמן השלטון של בנימין נתניהו, וכן גם כאשר הנדבן שלדון גרי אדלסון הפך להיות התורם העיקרי של המיזם. הוא מאפשר כל שנה  לעשרות אלפי צעירים יהודים באמריקה, ולא רק, להגיע לסיור חינוכי בן עשרה ימים, ובחינם, בישראל. לתופעה הזאת שקוראים לה "תגלית" יש השלכות חיוביות בלתי רגילות ומדינות אחרות מנסות לחקות אותה. הסיורים של תגלית מקבלים את האפיון של "עליה לרגל" ותגלית הופכת להיות הגשר החשוב ביותר בין יהודי התפוצות ומדינת ישראל. 

  At the drawing on the left, the large outer circle is padded with dollars. It is one of the symbols of the new world and together with the inner yellow color it expresses wealth and freedom. Indeed, this was the wish of most of the immigrants. The blue circle systems indicate the religious movements. The greatest of these is the Reformist-Progressive which is the most open and facilitating of them. It is evident in it, in recent times, that it is converging more deeply into Judaism and taking part in the Zionist experience. The smaller system is also open but at a slightly higher religious level. The blue circle indicates the United Orthodox Organizations that they are closed by the "Halakhah" reservations. The Chabad organization must be distinguished from them, and although it also has the same legal restrictions, it shows an impressive openness in its attitude toward others. The truth must be noted that in America almost all Jews have a great degree of bio-person openness as well as movement to movement. This very good quality is due to the American motto of Freedom and Equal Rights and also to the law in the U.S. that prohibits any compel on thoughts and religion.  So, it comes out that the great law of the Torah which is "Love your neighbor as yourself" is in fact implemented in is best by the Jews in America. At the end of the Orthodox ladder appears a small and extreme organization called Satmar and is represented in the little blue circle. All the small blue circles represent the many famous Jews who have qualified in America to the highest levels in all areas of the society and culture. For example, I drew in the painting the names of a tiny number of them. In the southern part of the painting, a new star called Taglit appears, and it strikes waves and tiny stars in bronze color. This is a project founded at 1999 in partnership by Charles Bronfman, The Israeli government and the Jewish Agency. It was implemented in 2000. The project gained great momentum, during Benjamin Netanyahu's administration, and also when the philanthropist Sheldon Gary Adelson became the main donor of the project. it had to get on toured Ten-days educational, And free of charge, in Israel. This phenomenon called "Taglit" (discovery) has unusual positive consequences and other countries are trying to emulate it. Taglit's tours receive the characterization of a "pilgrimage" and "Taglit" starts to become the most important bridge between the Jews of the Diaspora and the State of Israel.                                   

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s