תסביכים בעם היהודי

תסביך נפשי שטמון בנפשו של אדם מכל סיבה שהיא הוא עולה ומשפיע עליו בצורה זו או אחרת. התסביך בהגדרה הוא נחשב כליקוי. אכן, במובנו ובישומו השלילי הוא גרם לאסונות כבדים. אנחנו יודעים טוב מאוד מתוך הקורות של הכובשים הגדולים איזה אסונות נוראיים הם הביאו על עמים ועל בני אנוש במהלך ההיסטוריה הרחוקה וכן גם במהלכה… Continue reading תסביכים בעם היהודי

הכרובים – הקרובים …

בהר סיני, עם מתן התורה למשה, ה' מצווה עליו לבנות את הארון, להכניס בו את הלוחות ולבנות את המשכן לצורך השכנת הארון. ועוד הוסיף: "ועשית שניים כרובים זהב מקשה תעשה אותם, משני קצות הקטורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה,מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו... ופניהם איש אל אחיו, אל… Continue reading הכרובים – הקרובים …

דוד המלך כובש ירושלים

דוד נמלט משאול ממקום למקום ושאול החל לרדוף אחריו בכל מקום. דוד נמלט אל האזור הפלשתי  ונתן לו מקלט  באזור הנגב. בזמן בריחתו הצטרפו אליו שש מאות לוחמים ונלחמו יחד איתו כנגד שבטי העמלקים אשר פשטו ותקפו מן הדרום את ישובי ישראל .  באותו הזמן הפלשתים התארגנו ויצאו למלחמה כנגד צבא ישראל, במלחמה הזאת אשר… Continue reading דוד המלך כובש ירושלים

דוד וגלית

המצב בממלכת שאול מאד לא יציב, היחסים בין המלך לשמואל הנביא עכורים מאוד כתוצאה מזה המלך נמצא במתח  נפשי ועובר מפעם לפעם התקפות דיכאון קשות. באותו הזמן מופיע, כשדי הקרב, פלישתי ענק משוריין קשקשים מכף רגל ועד ראש ומצויד בכלי נשק גדולים לפי מידותיו. הוא קורא תיגר על ישראל. אין מי מכל גיבורי ולוחמי ישראל… Continue reading דוד וגלית

דוד המלך – רקע

דוד היה נער אשר רעה את צאן אביו ישי מבית לחם. המצב הכללי בארץ היה מאוד בלתי יציב. במצב הזה היו שלושה תנאי רקע שגרמו להופעתו ועלייתו של דוד: הפלשתים הפלשתים שלטו לאורך החוף בדרום. מרכז שלטונם היה בחמשת הערים הגדולות: עזה, אשדוד, עקרון, אשקלון, וגת. בראש כל עיר שלט סרן. הפלשתים היו מצוידים בנשק… Continue reading דוד המלך – רקע

דבורה הנביאה

דבורה אשת לפידות נודעה כאם בישראל שופטת ונביאה. מקום מושבה היה בהר אפרים ליד בית אל אשר בגבול שבט בנימין. אנשים מבני ישראל היו באים  להיוועץ ולהישפט אצלה. באותו הזמן שלט בגליל מלך כנעני פניקי בשם יבין שמקום מושבו היה בחצר הגלילית אשר ליד אגם החולה. מפקד צבאו היה סיסרא. לייבין המלך היה צבא חזק… Continue reading דבורה הנביאה

המצאת האלף- בית

כאשר משה ירד מהר סיני ובידיו הלוחות הם לא היו כתובים בכתב החרטומים, הנהוג במצרים והידוע היטב למשה, אלא בכתב מיוחד הידוע לנו ככתב העברי הקדמון יש לזכור שבכל אותם הזמנים העתיקים, המין האנושי בכלל לא ידע קרוא וכתוב, היו אז סוגי כתב בצורה של ציורים, במצרים היה כתב שקראו לו חרטומים/ הילוגריפים ובבל היה… Continue reading המצאת האלף- בית

מתן תורה

קריעת ים סוף וכל מה שהתרחש שם הייתה לו לא רק ביטוי של שחרור והצלה בשביל העם אלא גם משמעות של "שרפת גשרים". בני ישראל מובלים במדבר על ידי משה תוך כדי סבל ותלאות וטענות של חוסר מים ובשר. הם מובלים למרגלות הר סיני זה הוא המקום שבו  הוא תכנן לקיים את האירוע הגדול, החשוב… Continue reading מתן תורה

יציאת מצרים- קריעת ים סוף

יציאת מצרים בני ישראל, בבורחם ממצרים הגיעו לים סוף, הם הספיקו להגיע לים סוף וגם לחצות אותו ביבשה כתוצאה מרוח כדים שהבקיע את הים. יש לזכור שמשה היה בן בית במדבר במשך 40 שנה והוא ידע את כל המבואות ויוצאות אותו. פרעה, אחרי היציאה של בני ישראל, נמלך בדעתו, והתחרט על כך שאפשר לבני ישראל… Continue reading יציאת מצרים- קריעת ים סוף

בית ייתרו רעואל כהן מדיין

  משה חצה את מדבר סיני והגיע למדיין, הוא נקלט בבית רעואל יתרו כהן מדיין.  רעואל נותן למשה את ציפורה, אחת מבנותיו, לו לאישה. למשה נולדו במדיין שני בנים, גרשום ואליעזר. כל מה שאנו יודעים לפי המקרא על שהותו של משה בבית חותנו הוא שהוא רעה את צאן ייתרו. יחד עם זאת אנו אמורים לדעת… Continue reading בית ייתרו רעואל כהן מדיין