דוד וגלית

המצב בממלכת שאול מאד לא יציב, היחסים בין המלך לשמואל הנביא עכורים מאוד כתוצאה מזה המלך נמצא במתח  נפשי ועובר מפעם לפעם התקפות דיכאון קשות. באותו הזמן מופיע, כשדי הקרב, פלישתי ענק משוריין קשקשים מכף רגל ועד ראש ומצויד בכלי נשק גדולים לפי מידותיו. הוא קורא תיגר על ישראל. אין מי מכל גיבורי ולוחמי ישראל… Continue reading דוד וגלית

דוד המלך – רקע

דוד היה נער אשר רעה את צאן אביו ישי מבית לחם. המצב הכללי בארץ היה מאוד בלתי יציב. במצב הזה היו שלושה תנאי רקע שגרמו להופעתו ועלייתו של דוד: הפלשתים הפלשתים שלטו לאורך החוף בדרום. מרכז שלטונם היה בחמשת הערים הגדולות: עזה, אשדוד, עקרון, אשקלון, וגת. בראש כל עיר שלט סרן. הפלשתים היו מצוידים בנשק… Continue reading דוד המלך – רקע

דבורה הנביאה

דבורה אשת לפידות נודעה כאם בישראל שופטת ונביאה. מקום מושבה היה בהר אפרים ליד בית אל אשר בגבול שבט בנימין. אנשים מבני ישראל היו באים  להיוועץ ולהישפט אצלה. באותו הזמן שלט בגליל מלך כנעני פניקי בשם יבין שמקום מושבו היה בחצר הגלילית אשר ליד אגם החולה. מפקד צבאו היה סיסרא. לייבין המלך היה צבא חזק… Continue reading דבורה הנביאה

המצאת האלף- בית

כאשר משה ירד מהר סיני ובידיו הלוחות הם לא היו כתובים בכתב החרטומים, הנהוג במצרים והידוע היטב למשה, אלא בכתב מיוחד הידוע לנו ככתב העברי הקדמון יש לזכור שבכל אותם הזמנים העתיקים, המין האנושי בכלל לא ידע קרוא וכתוב, היו אז סוגי כתב בצורה של ציורים, במצרים היה כתב שקראו לו חרטומים/ הילוגריפים ובבל היה… Continue reading המצאת האלף- בית

מתן תורה

קריעת ים סוף וכל מה שהתרחש שם הייתה לו לא רק ביטוי של שחרור והצלה בשביל העם אלא גם משמעות של "שרפת גשרים". בני ישראל מובלים במדבר על ידי משה תוך כדי סבל ותלאות וטענות של חוסר מים ובשר. הם מובלים למרגלות הר סיני זה הוא המקום שבו  הוא תכנן לקיים את האירוע הגדול, החשוב… Continue reading מתן תורה

יציאת מצרים- קריעת ים סוף

יציאת מצרים בני ישראל, בבורחם ממצרים הגיעו לים סוף, הם הספיקו להגיע לים סוף וגם לחצות אותו ביבשה כתוצאה מרוח כדים שהבקיע את הים. יש לזכור שמשה היה בן בית במדבר במשך 40 שנה והוא ידע את כל המבואות ויוצאות אותו. פרעה, אחרי היציאה של בני ישראל, נמלך בדעתו, והתחרט על כך שאפשר לבני ישראל… Continue reading יציאת מצרים- קריעת ים סוף

בית ייתרו רעואל כהן מדיין

  משה חצה את מדבר סיני והגיע למדיין, הוא נקלט בבית רעואל יתרו כהן מדיין.  רעואל נותן למשה את ציפורה, אחת מבנותיו, לו לאישה. למשה נולדו במדיין שני בנים, גרשום ואליעזר. כל מה שאנו יודעים לפי המקרא על שהותו של משה בבית חותנו הוא שהוא רעה את צאן ייתרו. יחד עם זאת אנו אמורים לדעת… Continue reading בית ייתרו רעואל כהן מדיין

מבוא היסטורי לאחר משה

  מבוא היסטורי לאחר משה מאז משה ההיסטוריה של עם ישראל וכל הקורות אותו, כבר החלה להירשם והועלתה על הכתב חזור וכתוב. מן הסתם ההיסטוריה הועלתה בגרסאות שונות. היו כאלה שנכתבו בלשון של הגזמה, בין אם זה כדי הצורך להמחשה ובין אם זה כדי הצורך בהעצמת כוחו של הבורא או בהעצמת חשיבותו של האירוע. לדוגמה… Continue reading מבוא היסטורי לאחר משה

ברכת יעקב לבניו

יעקב, בסוף ימיו קרה ליוסף וברך אותו ואת בניו  מנשה  ואפרים.  אפרים הצעיר קבל את מעמד הבכורה והחשיבות. יעקב הודיע ליוסף  ששני בניו נחשבים כבנים שלו והם מהווים ביחד עם בניו הוא, ללא יוסף וללא לוי, את שנים עשר השבטים אשר יירשו את ארץ כנען ויתנחלו בה. לאחר מכן קרא יעקב לכל בניו וברך אותם… Continue reading ברכת יעקב לבניו

יוסף במצרים

יוסף נמכר על ידי הישמעאלים לשר הטבחים של פרעה במצרים. יוסף הצליח בעבודתו והפך להיות אחראי על כל בית השר. במעמדו החדש ניסתה אשת השר לאלץ אותו שישכב עמה ומשלא הצליחה היא האשימה אותו במעשה הפיתוי. יוסף הושלך לבית הסוהר וגם שם הוא התקדם והפך להיות האחראי על כל האסירים. בבית הסוהר היו  כלואים שני… Continue reading יוסף במצרים