משה על אמת כל מה שלא ידעתם

משה התינוק נאסף, ע"י בת פרעה, מן התיבה שעל היאור. הוא גדל והתחנך בבית פרעה לפי התרבות האלילית המקומית. בעצם, גם בני ישראל בכללותם היו כבר שקועים עמוק באותה תרבות, מעשה "העגל" מעיד על כך. מן הסתם זקני העדה שמרו על המסורת של האבות ושל אל- עליון. משה גדל כנסיך. הנסיכים במצרים גדלו והתחנכו על-… Continue reading משה על אמת כל מה שלא ידעתם

הכרובים – הקרובים …

בהר סיני, עם מתן התורה למשה, ה' מצווה עליו לבנות את הארון, להכניס בו את הלוחות ולבנות את המשכן לצורך השכנת הארון. ועוד הוסיף: "ועשית שניים כרובים זהב מקשה תעשה אותם, משני קצות הקטורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה,מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו... ופניהם איש אל אחיו, אל… Continue reading הכרובים – הקרובים …

דוד המלך כובש ירושלים

דוד נמלט משאול ממקום למקום ושאול החל לרדוף אחריו בכל מקום. דוד נמלט אל האזור הפלשתי  ונתן לו מקלט  באזור הנגב. בזמן בריחתו הצטרפו אליו שש מאות לוחמים ונלחמו יחד איתו כנגד שבטי העמלקים אשר פשטו ותקפו מן הדרום את ישובי ישראל .  באותו הזמן הפלשתים התארגנו ויצאו למלחמה כנגד צבא ישראל, במלחמה הזאת אשר… Continue reading דוד המלך כובש ירושלים

דוד וגלית

המצב בממלכת שאול מאד לא יציב, היחסים בין המלך לשמואל הנביא עכורים מאוד כתוצאה מזה המלך נמצא במתח  נפשי ועובר מפעם לפעם התקפות דיכאון קשות. באותו הזמן מופיע, כשדי הקרב, פלישתי ענק משוריין קשקשים מכף רגל ועד ראש ומצויד בכלי נשק גדולים לפי מידותיו. הוא קורא תיגר על ישראל. אין מי מכל גיבורי ולוחמי ישראל… Continue reading דוד וגלית

דוד המלך – רקע

דוד היה נער אשר רעה את צאן אביו ישי מבית לחם. המצב הכללי בארץ היה מאוד בלתי יציב. במצב הזה היו שלושה תנאי רקע שגרמו להופעתו ועלייתו של דוד: הפלשתים הפלשתים שלטו לאורך החוף בדרום. מרכז שלטונם היה בחמשת הערים הגדולות: עזה, אשדוד, עקרון, אשקלון, וגת. בראש כל עיר שלט סרן. הפלשתים היו מצוידים בנשק… Continue reading דוד המלך – רקע

דבורה הנביאה

דבורה אשת לפידות נודעה כאם בישראל שופטת ונביאה. מקום מושבה היה בהר אפרים ליד בית אל אשר בגבול שבט בנימין. אנשים מבני ישראל היו באים  להיוועץ ולהישפט אצלה. באותו הזמן שלט בגליל מלך כנעני פניקי בשם יבין שמקום מושבו היה בחצר הגלילית אשר ליד אגם החולה. מפקד צבאו היה סיסרא. לייבין המלך היה צבא חזק… Continue reading דבורה הנביאה

המצאת האלף- בית

כאשר משה ירד מהר סיני ובידיו הלוחות הם לא היו כתובים בכתב החרטומים, הנהוג במצרים והידוע היטב למשה, אלא בכתב מיוחד הידוע לנו ככתב העברי הקדמון יש לזכור שבכל אותם הזמנים העתיקים, המין האנושי בכלל לא ידע קרוא וכתוב, היו אז סוגי כתב בצורה של ציורים, במצרים היה כתב שקראו לו חרטומים/ הילוגריפים ובבל היה… Continue reading המצאת האלף- בית