דוד המלך כובש ירושלים

דוד נמלט משאול ממקום למקום ושאול החל לרדוף אחריו בכל מקום. דוד נמלט אל האזור הפלשתי  ונתן לו מקלט  באזור הנגב. בזמן בריחתו הצטרפו אליו שש מאות לוחמים ונלחמו יחד איתו כנגד שבטי העמלקים אשר פשטו ותקפו מן הדרום את ישובי ישראל .  באותו הזמן הפלשתים התארגנו ויצאו למלחמה כנגד צבא ישראל, במלחמה הזאת אשר… Continue reading דוד המלך כובש ירושלים

דוד וגלית

המצב בממלכת שאול מאד לא יציב, היחסים בין המלך לשמואל הנביא עכורים מאוד כתוצאה מזה המלך נמצא במתח  נפשי ועובר מפעם לפעם התקפות דיכאון קשות. באותו הזמן מופיע, כשדי הקרב, פלישתי ענק משוריין קשקשים מכף רגל ועד ראש ומצויד בכלי נשק גדולים לפי מידותיו. הוא קורא תיגר על ישראל. אין מי מכל גיבורי ולוחמי ישראל… Continue reading דוד וגלית

דוד המלך – רקע

דוד היה נער אשר רעה את צאן אביו ישי מבית לחם. המצב הכללי בארץ היה מאוד בלתי יציב. במצב הזה היו שלושה תנאי רקע שגרמו להופעתו ועלייתו של דוד: הפלשתים הפלשתים שלטו לאורך החוף בדרום. מרכז שלטונם היה בחמשת הערים הגדולות: עזה, אשדוד, עקרון, אשקלון, וגת. בראש כל עיר שלט סרן. הפלשתים היו מצוידים בנשק… Continue reading דוד המלך – רקע

דבורה הנביאה

דבורה אשת לפידות נודעה כאם בישראל שופטת ונביאה. מקום מושבה היה בהר אפרים ליד בית אל אשר בגבול שבט בנימין. אנשים מבני ישראל היו באים  להיוועץ ולהישפט אצלה. באותו הזמן שלט בגליל מלך כנעני פניקי בשם יבין שמקום מושבו היה בחצר הגלילית אשר ליד אגם החולה. מפקד צבאו היה סיסרא. לייבין המלך היה צבא חזק… Continue reading דבורה הנביאה

תקופת השופטים- רקע

תקופת השופטים החלה מאז התחלת כיבוש הארץ וההתנחלות ועד לזמנו של שמואל הנביא, השופט האחרון, תקופה שנמשכה כ- 300 שנה. ניתן להבין גם מהמקרא שכיבוש הארץ לא היה כיבוש של ממש וההתנחלות לא הייתה מוחלטת על כל הארץ ויש לא מעט הגזמה על מידת הניצחון בכל התגרות מלחמתית וכן גם יש להניח שיש גם הגזמה… Continue reading תקופת השופטים- רקע

משה רבנו ועיצובו של העולם

בני ישראל נשארו במצריים, כמה מאות שנים, מאז הירידה של יעקב וכל בני ביתו "שבעים נפש" אין לנו כל מידע באיזו מידה החזיקו בני ישראל במצרים בידע של אל עליון. וכן במורשת ההתגלויות של האבות. מיחד גיסא, אנו אומנם יודעים שהמורשת הזאת הייתה בעלת כוח מהפכני ובעלת עוצמה רבה בתפיסה של אותם הימים, ויש גם… Continue reading משה רבנו ועיצובו של העולם

התורה

התורה העניקה לעם היהודי יכולות כוחות ותעצומות כאלה שאפשרו לו ,בדרך פלאית, לעמוד, לשרוד ולהתקיים לאורך אלפי שנים כנגד כל הנוראות והפורעניות שהיו מנת חלקו, וכנגד הניסיונות הרבים שנכפו עליו כדי השמדה גופנית פיזית ורוחנית ועד לאסון השואה. עם ישראל על אף כל הלחצים והפגיעות הצליח שוב ושוב לשרוד, לעלות, לצוץ ולהצטיין בהישגים החברתיים והתרבותיים… Continue reading התורה

מועדי ישראל

חגי/מועדי ישראל נקבעו ביסודם ובמהותם עם מתן התורה בהר סיני. טעמים שונים נקשרים לחגים: פסח- חג המצות, זיכרון ליציאת מצרים, חג החרות, חג האביב, חג העלייה לרגל. שבועות- חג הקציר ויום הביכורים, יום מתן תורה וחג העלייה לרגל. יום זיכרון ותרועה- ראש השנה ויום הכיפורים אלה ימים של חשבון נפש וכפרה. סוכות- חג האסיף, חג… Continue reading מועדי ישראל

המצאת האלף- בית

כאשר משה ירד מהר סיני ובידיו הלוחות הם לא היו כתובים בכתב החרטומים, הנהוג במצרים והידוע היטב למשה, אלא בכתב מיוחד הידוע לנו ככתב העברי הקדמון יש לזכור שבכל אותם הזמנים העתיקים, המין האנושי בכלל לא ידע קרוא וכתוב, היו אז סוגי כתב בצורה של ציורים, במצרים היה כתב שקראו לו חרטומים/ הילוגריפים ובבל היה… Continue reading המצאת האלף- בית

מתן תורה

קריעת ים סוף וכל מה שהתרחש שם הייתה לו לא רק ביטוי של שחרור והצלה בשביל העם אלא גם משמעות של "שרפת גשרים". בני ישראל מובלים במדבר על ידי משה תוך כדי סבל ותלאות וטענות של חוסר מים ובשר. הם מובלים למרגלות הר סיני זה הוא המקום שבו  הוא תכנן לקיים את האירוע הגדול, החשוב… Continue reading מתן תורה